24ωρη Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης

Σε κάθε σήμα συναγερμού, ένα περιπολικό όχημα της Τσεκούρας Security αποστέλλεται άμεσα για να διαπιστώσει το λόγο της ενεργοποίησης του συναγερμού. Η υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης είναι διαθέσιμη ολόκληρο το 24ωρο και 365 μέρες στο χρόνο και
απαλλάσσει τους συνδρομητές από την ανάγκη να διαπιστώσουν το λόγο για τον οποίο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμόςτο οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες βρίσκονται μακριά από τον χώρο φύλαξης.

Με την ενεργοποίηση του συναγερμού, το περιπολικό της Τσεκούρας Security σπεύδει και ελέγχει τον χώρο για πιθανή παραβίαση. Σε περίπτωση που ο συναγερμός ενεργοποιηθεί όταν ο ιδιοκτήτης είναι μέσα στο χώρο, οι ειδικοί φρουροί της Τσεκούρας Securityσπεύδουν άμεσα για βοήθεια.

Σε κάθε περίπτωση, όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού της Τσεκούρας Security ενημερώνει άμεσα το περιπολικό που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο του συμβάντος. Τα περιπολικά μας βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένα στις περιοχές δράσης και σπεύδουν άμεσα για έλεγχο της απειλής. Όταν το περιπολικό μας φτάσει στο σημείο του συμβάντος, ο ειδικά εκπαιδευμένος φρουρός ελέγχει το χώρο προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης ή βανδαλισμού και ειδοποιείται άμεσα ο ιδιοκτήτης.

Εάν διαπιστωθούν ίχνη παραβίασης, ο φρουρός της Τσεκούρας Security θα παραμείνει στο χώρο μέχρι την έλευση του ιδιοκτήτη ή ενός εκπροσώπου του καθώς και την έλευση της Αστυνομίας. Αν ο συναγερμός αποδειχτεί ψευδής, τότε ο φρουρός συμπληρώνει ειδικό έντυπο το οποίο και παραμένει στο οίκημα προκειμένου ο ιδιοκτήτης να λάβει γνώση του γεγονότος.