Στατικές Φυλάξεις

Η υπηρεσία της “Στατικής Φύλαξης” προβλέπει την παρουσία ένστολων ειδικών φρουρών της Τσεκούρας Security οι οποίοι επιβλέπουν και ελέγχουν προσωπικά το χώρο ευθύνης τους. Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες και  μπορεί να είναι 8ωρη, 12ωρη ή 24ωρη.          Η βασική λειτουργία της στατικής φύλαξης είναι ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται στο φυλασσόμενο χώρο, αλλά μπορεί να καλύπτει ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προστασίας και επιφυλακής, όπως  την περιπολία σε εσωτερικούς χώρους την παρακολούθηση χώρων με κάμερες κ.α.

Οι ένστολοι ειδικοί φρουροί της Τσεκούρας Security,  συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αρτιότερα εκπαιδευμένους φρουρούς στην Ελληνική Επικράτεια. Προετοιμάζονται συστηματικά,  εκπαιδεύονται προσεκτικά, γνωρίζουν άριστα τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση συναγερμού, διακρίνονται για την ετοιμότητα τους και τους χρόνους αντίδρασης τους ,  «καλύπτονται» σε κάθε τους ενέργεια από το υπερσύγχρονο και ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και το Κέντρο Λήψης Εικόνας, επιβλέπονται και συντονίζονται από τον Αρχιφύλακα της Τσεκούρας Security σε κάθε περιστατικό.