Τεχνική Υποστήριξη – 24ωρη

Τα όποια τεχνικά προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν στο σύστημα συναγερμού σας αντιμετωπίζονται εύκολα και γρήγορα με την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη που διαθέτουμε στην Τσεκούρας Security.

Η Τεχνική Υποστήριξη της Τσεκούρας Security είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει διαθέσιμος τεχνικός υπηρεσίας ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στην επίλυση οποιοδήποτε προβλημάτων. Τα προβλήματα τεχνικής φύσης αντιμετωπίζονται συνήθως εύκολα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο τεχνικός μας, θέτοντας μία σειρά ερωτήσεων, θα εντοπίσει το πρόβλημα και θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στην επίλυση του.

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται το πρόβλημα να μην μπορεί να εντοπισθεί και να επιλυθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τότε ένας τεχνικός μας επισκέπτεται το χώρο εγκατάστασης του συστήματος για να εξασφαλίσει την άμεση επίλυση του προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα συναγερμού που έχετε εγκαταστήσει.