Συστήματα Τεχνητής Ομίχλης

Το σύστημα τεχνητής ομίχλης παράγει θερμικά έναν πυκνό λευκό καπνό, ο οποίος μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καλύπτει ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο φύλαξης. Έτσι δεν μπορείς να κλέψεις ότι δεν μπορείς να δεις!  Ο καπνός αποπροσανατολίζει πλήρως τον εισβολέα και τον καθιστά ακίνδυνο, καθώς είναι απολύτως αδύνατο να συνεχίσει την παράνομη δραστηριότητα του.

Τα συστήματα τεχνητής ομίχλης που τοποθετούμε στην Τσεκούρας Security είναι πλήρως ακίνδυνα στην εισπνοή, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν προκαλούν καμία φθορά στον εξοπλισμό  ούτε στα προϊόντα που βρίσκονται στο χώρο, Οι ουσίες είναι εντελώς άοσμες και εξατμίζονται στην ατμόσφαιρα μέσα σε διάστημα μερικών ωρών μετά τη χρήση.