Συστήματα Πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης στοχεύουν στον εντοπισμό μίας πιθανής πυρκαγιάς ή μίας διαρροής αερίου και ενεργοποιούν τον  συναγερμό. Η έγκαιρη προειδοποίηση σώζει ζωές και προστατεύει την περιουσία από εκτεταμένη καταστροφή. Οποιαδήποτε εγκατάσταση, είτε  κατοικία είτε επαγγελματικός χώρος, μπορεί να διαθέτει ένα αξιόπιστο σύστημα πυρανίχνευσης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Η Τσεκούρας Security αναλαμβάνει τη μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης κατοικιών, αλλά και την αναβάθμιση ήδη εγκατεστημένων συναγερμών. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα σας συμβουλέψουν με βάση τη διαρρύθμιση του δικού σας χώρου.