Συμβόλαιο Συντήρησης

Το συμβόλαιο συντήρησης της Τσεκούρας Security είναι ο πιο αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος εξασφάλισης της καλής λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας που έχετε επιλέξει. Πρόκειται για εξαμηνιαία ή ετήσια συμβόλαια τα οποία εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ασφάλειας και επιμηκύνει τις εγγυήσεις, τη «διάρκεια ζωής» και τις «δυνατότητες» του.

Τα συμβόλαια συντήρησης που προσφέρουμε στην Τσεκούρας Security έχουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και εγγυώνται πως το σύστημα συναγερμού θα ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, ανεξάρτητα από τα χρόνια που έχουν περάσει από την τοποθέτηση του.