Περιμετρικά Συστήματα

Η διεθνής εμπειρία δείχνει, πως εκεί που υπάρχουν περιμετρικά συστήματα ασφάλειας οι παραβιάσεις του εσωτερικού χώρου είναι σχεδόν μηδενικές. Στηριζόμενα στη τεχνολογία της ανίχνευσης υπέρυθρων ακτινών, στην Τσεκούρας Security εγκαθιστούμε ειδικούς πομποδέκτες προκειμένου να σχηματιστεί ένα πλέγμα «αόρατων ακτινών». ‘Έτσι κάθε παραβίαση ενεργοποιεί το συναγερμό και δημιουργεί πανικό και ανασφάλεια στον εισβολέα, πολύ πριν εκείνος φτάσει στον εσωτερικό χώρο φύλαξης.

Ένα περιμετρικό σύστημα ασφάλειας έχει μεγάλο εύρος εφαρμογής. Μπορεί να καλύπτει ολόκληρη τη περίμετρο ή κάποια μόνο σημαντικά κενά που εντοπίζονται σε αυτήν. Μπορεί να είναι υπέργειο με στήλες αισθητήρων laser και ενσωματωμένους θερμοανιχνευτές, ή υπόγειο με ζεύγη καλωδίων που λειτουργούν με βάση ογκομετρικές παραμέτρους. Μπορεί να περιλαμβάνει ανιχνευτές τύπου κουρτίνας, υπέρυθρες δέσμες ή υπέρυθρες μπάρες.

Στην Τσεκούρας Security διαθέτουμε την εμπειρία, το προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία ακόμη και των πλέον απαιτητικών περιμετρικών συστημάτων ασφάλειας.